Servicestandarder

Her finder du et overblik over eksisterende servicestandarder, som kan hjælpe dig med at kortlægge dine serviceydelser, specificere dine krav og indgå serviceaftaler.

Oversigterne over disse standarder er ikke 100 % dækkende. Andre standarder end dem, som er nævnt her, kan have din interesse. Desuden er der flere servicestandarder undervejs samt nye initiativer under planlægning.

 • ISO 9001 - Kvalitetsledelse
  ISO 9001 Facility Management

  Facility Management

  Standarder om udbud og indkøb, oursourcing samt udvikling, indgåelse og styring af facility management aftaler o.a.

 • ISO 9001 - Kvalitetsledelse
  ISO 9001 Rengøringservice

  Rengøringservice

  Standarder og vejledninger om kvalitetsstyring, udbud og anbefalinger til målesystemer for rengøringsaftaler o.a.

 • ISO 9001 - Kvalitetsledelse
  ISO 9001 Ejendomsservice

  Ejendomsservice

  Standarder til kvalitetsstyring og fælles definitioner og overordnede retningslinjer, ved alle former for vedligehold og vedligeholdsledelse o.a.

 • ISO 9001 - Kvalitetsledelse
  ISO 9001 IT-services

  IT-services

  Standarder og vejledninger for krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af et service management system (SMS) o.a.

 • ISO 9001 - Kvalitetsledelse
  ISO 9001 Vedligeholdelsesservice

  Vedligeholdelsesservice

  Standarder og vejledninger til fastlæggelse og vurdering af rengøringskvalitet, samt udbud, oursourcing, indgåelse og styring af vedligeholdelsesaftaler og bygge- og anlægsarbejder m.m.

 • ISO 9001 - Kvalitetsledelse
  ISO 9001 Udbud

  Udbud

  Standarder om udbud og indkøb, oursourcing, indgåelse og styring af aftaler, samt vejledning til offentlige indkøbere af hjælpemidler og arkitekter, der skal indrette badeværelser i plejeboliger eller hospitaler o.a.

 • ISO 9001 - Kvalitetsledelse
  ISO 9001 Arrangementer

  Arrangementer, messer, udstillinger

  Standarder for designkriterier og ledelseskrav til tilskuerfaciliteter, samt designkrav til layout og brug af barrierer og teleskopstande for permanente eller midlertidige tilskuerfaciliteter.

 • ISO 9001 - Kvalitetsledelse
  ISO 9001 Andre services

  Andre services

  Standarder for: Begravelsestjenester, skadedyrhåndteringstjenester, tolketjenester, maskinoversættelsessystemer og vejledning til offentlige indkøbere af hjælpemidler og arkitekter, der skal indrette badeværelser i plejeboliger eller hospitaler.