Måling af apparaters ydeevne

DS/IEC 62885-2:2021 - Apparater til overfladerengøring – Del 2: Tørstøvsugere til husholdningsbrug o.l. – Metoder til måling af ydeevne

Køb standarderne
Formål med standarderne

Standardserien DS/IEC 62885 del 2 til 9 har til formål at give metoder til måling af ydeevne, energiforbrug og energieffektivitet for forskellige former for apparater til rengøring af overflader. Brugervenlighed er til en vis grad også omfattet af standarderne.

Rækken af standarder i 62885-serien omfatter:

 • Tørstøvsugere til husholdningsbrug o.l.
 • Tæpperensere til vådrens
 • Ledningsfri tørstøvsugere til husholdningsbrug o.l.
 • Højtryks- og damprensere til husholdnings- og erhvervsbrug
 • Apparater til husholdningsbrug eller lignende beregnet til vådrengøring af hårde gulve
 • Robotstøvsugere med tørmetoder til husholdningsbrug e.l.
 • Støvsugere til kommerciel brug
 • Gulvbehandlingsmaskiner med eller uden trækkraft til kommerciel brug
Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
 • 3. Sundhed og trivsel
  3.9 Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomstilfælde som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening væsentligt reduceres.
 • 7. Bæredygtig energi
  7.3 Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.
Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?

I forhold til Mål 3 og delmål 3.9 bidrager standarderne med målemetoder til at sikre en bedre luftkvalitet, blandt andet for allergikere.

De arbejder ligeledes med filtre, der sikrer god luftkvalitet i forbindelse med anvendelse af apparaterne.

For gulvvaskemaskiner bidrager standarden gennem effektivitet, med reduktion af forbruget af vand og kemikalier og dermed et mindre omfang af forurenet vand.

I forhold til Mål 7 og delmål 7.3 arbejder standarderne med effektiv reduktion af forbrug af vand og energi.

Effekter af at bruge standarden

Optimerer produkters evne til at bruge mindre vand og energi. På grund af den optimerede effektivitet, vil der være brug for en mindre mængde kemikalier til rengøring.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?

Den væsentligste gevinst ved at anvende standarderne er, at det giver mulighed for at sammenligne produkternes effektivitet.

For forbrugere giver det mulighed for at vælge det produkt der passer til deres kriterier og for producenter af apparater, giver det mulighed for at bruge det til benchmarking.

Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …

Køb standarderne: https://webshop.ds.dk/en/standard?Search=62885

Deltag i standardiseringsarbejdet i S-559: Ydeevne for elektriske husholdningsapparater og lignende: https://www.ds.dk/da/udvalg/kategorier/elektroteknik/ydeevne-for-elektriske-husholdningsapparater-og-lignende

Kontakt: Pernille Henriksen pte@ds.dk 

Denne standard understøtter

Apparater til overfladerengøring
Kontakt

Pernille Annette Henriksen
Pernille Annette Henriksen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: pte@ds.dk
T: 39 96 61 24

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617