DS/ISO 32210:2022 Bæredygtig finansiering

Standarden giver vejledning til organisationer i den finansielle sektor omkring anvendelse af bæredygtighedsprincipper.

Køb standarden i webhop
Formål med standarden

At give vejledning til organisationer i den finansielle sektor omkring anvendelse af bæredygtighedsprincipper.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
  • Mål 10: Mindre ulighed

    Delmål 10.b: Der skal opmuntres til udenlandske investeringer i lande, hvor behovet er størst

Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?
  • Mål 10 sigter mod at mindske ulighed – fx i forhold til de finansielle markeder og institutioner samt overvågning af udenlandske investeringer i de regioner, hvor behovet er størst. Standarden giver vejledning i, hvordan ikke blot den finansielle sektor, men også myndigheder, kan sikre bæredygtighed i finansiering og investeringer.

Effekter af at bruge standarden
  • Sikre bæredygtige finansiering og investeringer i de lande, der har det største behov. Dermed er den med til at udligne forskelle mellem lande samt bidrage til både større miljømæssig og social bæredygtighed.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?
  • Mindre ulighed i verden

Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …
  • Du kan købe standarden her.

  • Du kan deltage i udvalget S-1000/U02

  • Du kan kontakte Charlotte Vincentz Fischer cvf@ds.dk

Denne standard understøtter

Bæredygtigeindkøb
Kontakt

Charlotte Vincentz Fischer
Charlotte Vincentz Fischer Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: cvf@ds.dk
T: 39 96 61 30

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617