FN’s verdensmål og standarder

Beskyttelse af havmiljø

DS/EN ISO 21070 Beskyttelse af havmiljø – Styring og håndtering af affald om bord.

Køb standarden
Formål med standarden

Standard skal give vejledning og retningslinjer for håndtering af forskellige typer af skibsaffald ombord på skibene og i havne.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
  • Mål 14 Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

  • Delmål 14.1 Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentlig reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer

Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?
  • Standarden hjælper skibs- og marineindustrien til at håndtere skibsaffald på både, hvilket bidrager til mindskning af havforurening.

Effekter af at bruge standarden
  • Skibsaffald bliver indsamlet, håndteret, adskilt, mærket, bortskaffet og behandlet på måder, som nedbringer havforurening.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?
  • Havaffald og havforurening mindskes
Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …

Læs mere om standarden: https://webshop.ds.dk/standard/M310767/ds-iso-21070-2017 

Deltag i standardiseringsudvalg S-262, Skibs- og marinemateriel: www.ds.dk/S-262

Denne standard understøtter

Sterile injektionssprøjter
Kontakt

Per Velk
Per Velk Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: pve@ds.dk
T: 39 96 62 13

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617