Børneomsorgsprodukter – Udstyr til indtagelse af drikkevarer

DS/EN 14350:2020 - Børneomsorgsprodukter – Udstyr til indtagelse af drikkevarer – Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder-

Køb standarden i webhop
Formål med standarden

Standarden specificerer sikkerhedskrav og testmetoder for udstyr til indtagelse af drikkevarer til børn fra 0 til 48 måneder.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
 • 3. Sundhed og trivsel
 • 3.2 Inden 2030 skal der sættes en stopper for forebyggelige dødsfald blandt nyfødte og børn under 5 år, med en målsætning i alle lande om at reducere den neonatale dødelighed til maksimalt 12 dødsfald pr. 1000 levendefødte børn og reducere dødelighed hos børn under 5 år til maksimalt 25 dødsfald pr. 1.000 levendefødte børn.
 • 3.2.1. Dødelighed hos børn under 5 år.

Afledt effekt:

 • 1. Afskaf fattigdom
 • 1.1 Andel af befolkningen under den internationale fattigdomsgrænse, opdelt på køn, aldersgruppe, beskæftigelsesstatus og geografisk placering (by/land).
Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?
 • Standarden bidrager med sikkerhedskrav og testmetoder for udstyr til indtagelse af drikkevarer til børn fra 0 til 48 måneder, fx i forhold til kvælning og i forhold til en præcis dosering af modermælkserstatning.

  Standarden medvirker yderligere til, at der er en begrænsning af indhold og afgivelse af skadelig kemi i produkterne, hvilket er et ekstra krav i forhold til produkter, der kommer i kontakt med fødevarer. Standarden stiller specifikke, strenge krav til vedrørende indhold og afgivelse, idet der tages højde for den måde drikkeudstyret anvendes på (langvarig mundkontakt og mekanisk bearbejdning når barnet sutter).

Effekter af at bruge standarden
 • Er med til at sikre at barnets spisesituation bliver mere sikker.

 • En afledt effekt er, at det ikke altid er moderen, der behøver at give barnet mad. Det kan frigive tid til moderen til fx undervisning, arbejde eller andre aktiviteter, der kan bidrage positivt til familiens økonomi og dermed kunne håndtere fattigdom.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?
 • Den væsentligste gevinst ved at anvende standarden er muligheden for at reducere eksponeringen af skadelige kemikalier samt begrænse risikoen for ulykker og i værste fald dødsfald for børn under 5 år.

Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …

Denne standard understøtter

Kontakt

Pernille Annette Henriksen
Pernille Annette Henriksen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: pte@ds.dk
T: 39 96 61 24

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617