Elektriske opvaskemaskiner til husholdningsbrug

DS/EN ISO 60436 Elektriske opvaskemaskiner til husholdningsbrug – metoder til måling af ydeevne.

Køb standarden i webhop
Formål med standarden

DS/EN 60436 - har til formål at give metoder til måling af ydeevne, energiforbrug og energieffektivitet for opvaskemaskiner til husholdningsbrug.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
 • 3. Sundhed og trivsel
  3.9 Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomstilfælde som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening væsentligt reduceres.

 • 7. Bæredygtig energi
  7.3 Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.

 • 14. Livet i havet
  14.1 Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentlig reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.

 • Afledt effekt:
  5. Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk alle kvinders og piger rettigheder og muligheder
  5.4 Ulønnet omsorgsarbejde og arbejde i hjemmet skal anerkendes og værdsættes gennem tilgængelighed af offentlige serviceydelser, infrastruktur og politikker for social beskyttelse samt ved at fremme delt ansvar i hjemmet og familien, som nationalt passende.

Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?
 • I forhold til Mål 3 og delmål 3.9 bidrager standarden gennem effektivitet, med reduktion af forbruget af vand og opvaskemidler og dermed et mindre omfang af forurenet vand. Desuden bidrager den til at reducere/dræbe skadelige mikroorganismer som bakterier, vira og svampe.

 • I forhold til Mål 7 og delmål 7.3 arbejder standarderne med effektiv reduktion af forbrug af vand og energi.

 • I forhold til Mål 14 og delmål 14.1 bidrager standarder på samme måde som for Mål 3 og delmål 3.9, til et mindre omfang af forurenet vand.

 • En afledt effekt kan være at kvinder i stedet for at vaske op manuelt får frigjort tid til andre gøremål.

Effekter af at bruge standarden
 • Optimerer opvaskemaskiners evne til at bruge mindre vand og energi. På grund af den optimerede effektivitet, vil der være brug for en mindre mængde vand og opvaskemiddel for at få servicet rent.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?
 • Den væsentligste gevinst ved at anvende standarden er, at det giver mulighed for at sammenligne produkternes effektivitet.

 • For forbrugere giver det mulighed for at vælge det produkt der passer til deres kriterier og for producenter af apparater, giver det mulighed for at bruge det til benchmarking.

Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …

Denne standard understøtter

Bæredygtigeindkøb
Kontakt

Pernille Annette Henriksen
Pernille Annette Henriksen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: pte@ds.dk
T: 39 96 61 24

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617