Serviceydelser relateret til drikkevandsforsyning

DS/ISO 24527 Serviceydelser relateret til drikkevandsforsyning samt spildevands- og overfladevandssystemer – Retningslinjer for alternativ drikkevandsforsyning i krisesituationer.

Køb standarden i webhop
Formål med standarden

At sikre fungerende alternative serviceydelser relateret til drikkevandsforsyning samt spildevands- og overfladevandsystemer i krisesituationer.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
  • Mål 6

    Delmål 6.1 Lige adgang til sikkert drikkevand

    Delmål 6.4 Forbedret vandkvalitet

Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?
  • Standarden kan anvendes til at sikre systemer, der skal træde i kraft i krisesituationer, så der opretholdes sikker drikkevandsforsyning og undgås forurenet spildevand.

Effekter af at bruge standarden
  • Øget sundhed og sikkerhed især i lande, hvor der ofte opstår kriser – fx krig eller naturkatastrofer.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?
  • Sikring af bedre adgang til drikkevand i bl.a. udsatte områder, nedbringelse af vandmangel samt bedre miljø pga. mindsket forurening.

Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …

Denne standard understøtter

Bæredygtigeindkøb
Kontakt

Henryk Stawicki
Henryk Stawicki Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: hen@ds.dk
T: 39 96 63 23

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617