Sporbarhed i værdikæden

Standarden for sporbarhed i værdikæden, ISO 22095, vejleder virksomheder som vil sikre sporbarhed i deres værdi- og leverandørkæder.

Køb standarden i webhop
Formål med standarden

Standarden giver en ramme for at arbejde med sporbar i værdikæden (fx producenter, logistik og transport, serviceudbydere og forhandlere) gennem styringsværktøjer, fælles terminologi, krav til og generel vejledning i de forskellige modeller.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

 • Delmål 12.6: Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?
 • Standarden giver redskaber til at arbejde struktureret og effektivt med styring af sporbarheden i værdikæden. En ansvarlig produktion fordrer, at man har styr på oprindelsen og indholdet i sine materialer og produkter og har viden om de forhold, som de er frembragt under. Denne viden skal bl.a. anvendes til at sikre, at man som virksomhed lever op til krav omkring sundhed, sikkerhed, miljømæssige-, sociale- og kvalitetsrelaterede aspekter, som forbrugere, slutbrugere, myndighed mv. stiller.

Effekter af at bruge standarden
 • Standarden kan anvendes som en overordnet ramme til at opstille systemer for sporbarhed. På den måde sikrer man som virksomhed, at man får styr på data og dermed kan levere gennemsigtige og troværdige data til forbrugere, samarbejdspartnere og myndigheder. Dermed kan der også skabes en troværdig rapportering.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?
 • Ved at anvende allerede gennemprøvede modeller for styring af sporbarhed:

  - sparer man ressourcer på ikke at opfinde egne systemer samt kan referere til et fælles grundlag

  - sikrer man vigtige data og troværdig kommunikation til alle interessenter

  - bedre leverandørstyring – og sikkerhed

  - lettere og bedre rapporteringsgrundlag.

Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …

Denne standard understøtter

Bæredygtigeindkøb
Kontakt

Charlotte Vincentz Fischer
Charlotte Vincentz Fischer Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: cvf@ds.dk
T: 39 96 61 30

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617