Bæredygtige samfund er forberedte på det uventede

Bæredygtige samfund er forberedte på det uventede

Virksomheder, organisationer og samfund er indbyrdes afhængige af hinanden, og derfor har det også indflydelse på den ene, hvordan det går den anden. For at få et bæredygtigt samfund er det vigtigt med robuste organisationer, som kan bidrage og bestå i både gode tider og under kriser.

 

Verdensmål nr. 11 har til formål at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. For at være bæredygtig er der tre vigtige aspekter at tage højde for: det sociale, det økonomiske og det miljømæssige. Alle organisationer, og det kan være enten samfund, en myndighed, en offentlig eller privat virksomhed eller fx en NGO, står over for en vis mængde usikkerhed og deraf følgende risici, som kan opstå af både sociale, økonomiske og miljømæssige årsager.

Derfor bør alle organisationer være forberedte på at kunne overleve uforudsete hændelser, så de kan være sikre, robuste og bæredygtige og frigive ressourcer til at være inkluderende. Den internationale standard for robusthedsledelse eller forretningskontinuitet, ”business continuity management”, DS/ISO 22301, kan ruste en organisation til at styre igennem en evt. krise og stadig opnå de mål, som den har sat.

- Selv om der i Danmark er lille sandsynlighed for uønskede hændelser i forhold til så mange andre lande, kan konsekvenserne være store og uoverkommelige, hvis en uønsket hændelse alligevel indtræffer. Derfor har robusthedsledelse sin berettigelse og indebærer store fordele – organisationen kan sætte sine egne prioriteter i håndteringen af risici ud fra økonomisk sunde rammer og personers sikkerhed, fortæller Lars Brogaard, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Udgangspunktet for udviklingen af standarden for robusthed og forretningskontinuitet har netop været, at en organisation bør være forberedt på, at uønskede hændelser kan imødegås så hurtigt som muligt, så effekten af dem bliver kortvarig.
Lars Brogaard, seniorkonsulent i Dansk Standard.
Lars Brogaard, seniorkonsulent i Dansk Standard.
Lars Brogaard, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Mulighed for at opretholde normal produktion

Ved at implementere standardens krav kan et samfund, en virksomhed eller en anden organisation sikre sig, at uønskede hændelser ikke får uoverstigelige omkostninger – hverken for organisationen selv eller for andre i samfundet. Formålet er, at uønskede hændelser får mindst mulig indflydelse på den værdi, der skabes i organisationen til gavn for organisationen selv og samfundet som helhed. Ledelsesstandarden er med til at gøre organisationen robust i forhold til dens evne til at opretholde en normal produktion af ydelser eller produkter ved at sikre, at den klarer sig gennem eventuelle hændelser og kan vende tilbage til et acceptabelt præstationsniveau indenfor en acceptabel periode.

- Udgangspunktet for udviklingen af standarden for robusthed og forretningskontinuitet har netop været, at en organisation bør være forberedt på, at uønskede hændelser kan imødegås så hurtigt som muligt, så effekten af dem bliver kortvarig. Udgangspunktet for standarderne bygger bl.a. på engelske erfaringer fra dengang IRA i 80’erne sprang bomber i London, fortæller Lars Brogaard.

Hjælp til både store og mindre kriser

Anvendelsen af standarden tager højde for mange forskellige uønskede hændelser. Det kan være øget konkurrence, interne svigt, stop i leverancekæder, produktionsuheld, kompetencemangler osv. Alt sammen noget, som enhver organisation bør overveje at etablere beredskab omkring, hvis det kan afbøde den indflydelse en ikke-ønsket hændelse kan få.

- Eksempelvis kan også nævnes verdensomspændende kriser som COVID-19, som meget få lande og organisationer havde beredskab til at håndtere. Den har haft store konsekvenser for mange virksomheder og lande og deres sundhedssystemer – både økonomisk og sundhedsmæssigt. Enkelte lande og virksomheder har haft et beredskab parat mod pandemier, og de har reddet både liv og økonomi ved at anvende de principper, som standarden foreskriver, siger Lars Brogaard.

Bæredygtige samfund er forberedte på det uventede

Robusthed er en del af hele ledelsessystemet

Standarden er ikke kun egnet til store organisationer og samfund, men også til fx mindre virksomheder og er generelt nyttig til at håndtere alle former for store og mindre risici på en struktureret måde.

Håndteringen af risici skal være indbygget i et agilt ledelsessystem. Det er derfor vigtigt, at robusthedsledelse er en integreret del af organisationens ledelse – og ikke kun et vedhæng til den almindelige ledelse.

Ved at integrere robusthedsledelse i organisationen vil både ejere, ledelse og medarbejdere føle sig mere sikre i forhold til, hvad der kan ske og konsekvenserne heraf. De kan derfor med større ro koncentrere sig om den normale drift, inklusion og udvikling af organisationen.

Standarden for robusthed retter sig mod flere mål

Det er ikke blot mål 11, bæredygtige byer og lokalsamfund, som standarden for ”business continuity management”, DS/ISO 22301, opfylder. Den retter sig også mod flere andre mål og delmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Delmål 3.d: Alle lande skal styrke deres kapacitet for tidlig varsling, risikoreduktion og håndtering af nationale og globale sundhedsrisici.
  • Mål 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle.
  • Delmål 8.1: Den årlige økonomiske vækst pr. indbygger skal fastholdes i overensstemmelse med nationale forhold
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Delmål 11.5: Inden 2030 skal antallet af dødsfald og antallet af berørte personer samt reduktion i de direkte økonomiske tab i forhold til det globale bruttonationalprodukt, som følge af katastrofer, reduceres betydeligt.

Ønsker du at vide mere om forretningskontinuitet og FN’s verdensmål, kan du læse mere her.

Alle temaer på Forkant