Bæredygtighed i et miljøperspektiv

Bæredygtighed i et miljøperspektiv

At passe på miljø og klima er en vigtig del af FN’s verdensmål og her spiller særligt standarden for miljøledelse en væsentlig rolle. Ny undersøgelse viser, at ISO 14001 reducerer danske virksomheders miljøbelastning betragteligt.

Miljøledelse er et effektivt værktøj til at arbejde målrettet og systematisk med FN’s verdensmål. Ikke blot når det kommer til mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion, men også en lang række af de øvrige mål. Standarden kan således anvendes til arbejdet med 7 af de 17 verdensmål og kan bruges som en ramme for hele virksomhedens arbejde med bæredygtighed i et miljøperspektiv.

- Miljøledelse kan med fordel anvendes som et konkret værktøj til at implementere FN’s verdensmål i forretningen og samtidigt dokumentere indsatsen både eksternt og internt, siger Charlotte Vincentz Fischer, seniorkonsulent i Dansk Standard og uddyber:

- Eksempelvis kræver et miljøledelsessystem, at der opstilles en miljøpolitik, og at der arbejdes systematisk med miljømål. Disse miljømål kan så kobles til et eller flere af verdensmålene.

Miljøledelse er desuden med til at sikre systematisk arbejde med at nedbringe forurening, affaldsgenerering og uhensigtsmæssige udledninger i miljøet. Dette omfatter også miljøpåvirkninger relateret til produkter set ud fra et livscyklusperspektiv.

- ISO 14001 sikrer bedre miljømæssig præstation af produkter og services fordi den fordrer, at man tænker i livscyklusperspektiv, så miljøpåvirkninger ikke flyttes til andre steder i værdikæden, forklarer Charlotte Vincentz Fischer.

Miljøledelse kan med fordel anvendes som et konkret værktøj til at implementere FN’s verdensmål i forretningen og samtidigt dokumentere indsatsen både eksternt og internt
Charlotte Vincentz Fischer, seniorkonsulent i Dansk Standard
Charlotte Vincentz Fischer, seniorkonsulent i Dansk Standard
Charlotte Vincentz Fischer, seniorkonsulent i Dansk Standard

ISO 14001 styrker og synliggør miljøindsatsen

Effekterne ved at arbejde med miljøledelse er da heller ikke til at tage fejl af. Således viser en ny undersøgelse blandt danske virksomheder, at arbejdet med standarden for miljøledelse, ISO 14001, sikrer et bedre ressourceforbrug og dermed reducerer miljøbelastningen betragteligt.

– ISO 14001 er et effektivt redskab til at sætte sit miljøarbejde i system og dermed styrke indsatsen. Undersøgelsen understreger, at det virker, og at miljøledelse i høj grad er en hjælp for danske virksomheder til at reducere deres miljøbelastning, siger Charlotte Vincentz Fischer.

I undersøgelsen svarer hele 85 %., at arbejdet med miljøledelse har styrket deres miljøindsats i nogen eller høj grad, og 83 %. svarer, at de dermed har opnået bedre håndtering af miljøpåvirkninger. Desuden angiver 78 %., at de har styrket overblikket, 63 %. oplever synliggjorte resultater og 76 %. mener, at miljøledelse har styrket miljøkommunikationen internt.

- Undersøgelsen viser, at standarden for miljøledelse ikke blot styrker miljøindsatsen – ISO 14001 er også en hjælp til at dokumentere og synliggøre den – både internt i forhold til medarbejdere og eksternt i forhold til kunder, siger Charlotte Vincentz Fischer.

Bæredygtighed i et miljøperspektiv

Mindsket ressourceforbrug

Samtidigt viser undersøgelsen, at miljøledelse bidrager til reduceret ressourceforbrug. Således svarer 54 %., at de i nogen eller høj grad har reduceret ressourceforbruget i produktionen, og 52 %. har tilsvarende oplevet mindsket ressourceforbrug i virksomhedens drift.

- Der kan være store besparelser at hente for virksomheder i fx energi- og vandforbruget og dermed også økonomiske gevinster. Vores erfaringer er da også, at mange virksomheder vælger at indføre miljøledelse netop for at få bedre styr på ressourceforbrug og udledninger, slutter Charlotte Vincentz Fischer.

Læs mere om miljøledelse

Læs mere om undersøgelsen

Alle temaer på Forkant