Generelt om FN’s verdensmål

Generelt om FN’s verdensmål

FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling er sammensat som et call to action fra verdenslandene – store som små og rige som fattige. De skal fremme velstand og sideløbende beskytte vores klode.

 

Verdensmålene erkender at hvis vi skal bekæmpe ekstrem fattigdom, så skal vi benytte os af strategier, som bygger på økonomisk vækst og som adresserer en række sociale behov inklusive uddannelse, sundhed, social beskyttelse og jobmuligheder og samtidig takle klimaændringerne and miljøbeskyttelse.

I 2000 formulerede og underskrev FN otte mål for 2015: The Millenium Development Goals (MDGs). MDG’erne var et vigtigt redskab for udvikling og der er sket en signifikant ændring på mange områder. Fremgangen af MDG’erne har især været ujævnt i Afrika, de mindst udviklede lande, indlandsstater samt østater, som samtidig er udviklingslande.

FN’s nye 2030 agenda for bæredygtig udvikling viderebygger på deres Millenium Development Goals og har til formål at gennemføre og færdiggøre de mål, der ikke blev nået ved at fokusere og prioritere de mindst udviklede lande og andre lande i specielle situationer.

Vores verden er i dag præget af udfordringer, når det kommer til bæredygtig udvikling. Flere milliarder mennesker lever fortsat i fattigdom, og der er en stigende ulighed inden- og uden for landegrænser. Der er skævhed i forhold til muligheder, rigdom og magt, og her er ulighed mellem kønnene en central udfordring og arbejdsløshed, især iblandt unge, er en stor bekymring. Globale sundhedstrusler, oftere og mere intense naturkatastrofer, udtømmelse af naturressourcer og negative miljøpåvirkninger forlænger listen over de udfordringer, som verdensbefolkningen står overfor. Øverst på FN’s liste over de største udfordringer er klimaforandringerne, hvis konsekvenser underminerer verdenslandenes mulighed for at opnå bæredygtig udvikling.

Alt dette er noget som FN’s 17 verdensmål og 169 undermål adresserer og har til formål at ændre. Målene skal danne et fælles sprog, fælles forståelse og fælles verdensmål, som virksomheder, organisationer, kommuner og nationer kan rette sig mod og tage udgangspunkt i. Målene skal skabe en positiv global udvikling og fungere som en win-win mellem virksomheder og verdenslandene. Derfor er målene også udviklet, for at virksomheder kan drage nytte af at bidrage til at fremme en bæredygtig udvikling ved at arbejde med målene i deres forretning.

Gå på opdagelse og se hvilke standarder, der passer til det verdensmål, din virksomhed arbejder med.

Alle temaer på Forkant