FN’s verdensmål og standarder

Elektriske installationers energieffektivitet

DS/HD 60364-8-1 Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 8-1: Funktionelle aspekter – Energieffektivitet

Formål med standarden

At sikre energieffektivitet i elektriske installationer

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
  • Mål 7: Bæredygtig energi
  • Delmål 7.3: Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.
Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?

Anvendelsen af standarden sikrer et minimalt energispild i den elektriske installation og understøtter dermed direkte delmål 7.3

Effekten af at bruge standarden

Minimalt energispild i den elektriske installation. Via målinger skabes der større overblik over elforbruget i den elektriske installation

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?

Den væsentligste gevinst er energieffektivitet og dermed direkte besparelser og miljøfordele.

Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …)

Læs mere om emnet:

Læs om Dansk Standards udvalg:

Andre kommentarer

Standarden kan anvendes som frivilligt aftalegrundlag mellem bygherre/installatør. Standarden kan af myndigheden anvendes som reference i Bygningsreglementet, fx ved indførsel af ”lavenergiklasser” eller lign.

Kontakt

Torben Dalsgaard
Torben Dalsgaard Chefkonsulent | Chief Consultant
International & EU Politik
E: tod@ds.dk
T: 39 96 62 07

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617