Verdensmålsugen

Dansk Standard inviterer til livestream d. 23. og 25. september i forbindelse med verdensmålsugen.

For fem år siden formulerede FN de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og i dag kan mere end 80 % af danskerne nikke genkendende til målene.

I den anledning inviterer Mandag Morgen Tænketanken, Altinget og Global Compact Network Denmark sammen med en række partnere, herunder Dansk Standard, til Verdensmålsugen d. 22. – 25. september. Her efter fem år med de 17 verdensmål ønsker arrangørerne af verdensmålsugen at gøre status, dele konkrete erfaringer med implementering af verdensmålene samt inspirere til nye løsninger og samarbejder.

Dansk Standard har to arrangementer ved verdensmålsugen. Et der handler om, hvordan man kan implementere verdensmålene i sin forretning og dokumentere effekten, så vi undgår ”SDG-washing”. Og et andet, der ser nærmere på kunstig intelligens, som en nøgle til at komme i mål inden 2030.

Kontakt

Jo Anna Solvig Jansen
Jo Anna Solvig Jansen Public Affairs-seniorkonsulent
Public Affairs
E: jaj@ds.dk
T: 39966297

Verdensmålsugen - debat i Altingets gård

Hvordan undgår vi SDG Washing? Se hele debatten her: 


Debatten blev afholdt onsdag d. 23. september i Altingets gård, i forbindelse med verdensmålsugen.

Tusindvis af virksomheder, organisationer og ildsjæle har de senere år taget verdensmålene til sig, som et omdrejningspunkt i at skabe en bæredygtig fremtid. Men hvilke resultater skaber det? Mange organisationer og virksomheder har stadig svært ved at implementere verdensmålene i forretningen, og få kan dokumentere effekten af arbejdet. Ofte mangler de konkrete redskaber - og hvor skal de starte, og hvad med dokumentationen?

Til debatten sætter Dansk Standard fokus på implementering og dokumentation af arbejdet med verdensmålene: Hvad er succeserne og udfordringerne, og hvilke fejl skal vi lære af for at komme i mål de næste ti år? Kan vi undgå risikoen for, at arbejdet med verdensmålene bliver ”SDG-washing”, men at der rent faktisk bliver sat handling bag ordene? Det vil nogle af Danmarks førende eksperter og praktikere give deres bedste bud på.

Paneldeltagere:

  • Annemarie Meisling, Senior Director Sustainability, Chr. Hansen
  • Emilie Juel-Helwig, næstformand i Global Compact Network og Head of Sustainability i Pensiondanmark
  • Thomas Bustrup, COO i Dansk Industri
  • Mette Gjerskov, MF, Socialdemokratiet, fhv. minister og formand for Folketingets tværpolitiske 2030-netværk
  • Maibritt Agger, afdelingschef i Dansk Standard 

Moderator:

  • Lisbeth Knudsen, tværgående chefredaktør Mandag Morgen/Altinget

Kunstig intelligens – en nøgle til at komme i mål? Se hele debatten her:


Debatten blev afholdt fredag d. 25. september i Altingets gård, i forbindelse med verdensmålsugen.

Robotter, kunstig intelligens, 3D-printere og IoT vil revolutionere verden i de kommende årtier. De nye teknologier kan også bidrage til at skabe en bæredygtig fremtid og indfri FN’s Verdensmål. Der er dog et stort uudnyttet potentiale her. Således viser en ny undersøgelse, at mange virksomheder og offentlige myndigheder arbejder med FN’s verdensmål, men at kun omkring en tredjedel udnytter de digitale muligheder som løftestang til at indfri målene.

Dansk Standard samler derfor nogle af de førende eksperter, politikere og virksomheder til debat om mulighederne i bl.a. kunstig intelligens. De vil give deres bud på, hvad der skal til af teknologiske skridt, for at vi for alvor får rykket på bæredygtighedsdagsordenen og når de globale mål frem mod 2030. Debatten stiller også skarpt på de etiske udfordringer i brugen af de nye teknologier, når paneldeltagerne komme med deres bud på ansvarlig brug af bl.a. kunstig intelligens.

Paneldeltagere:

  • Christel Schaldemose, medlem af EU-parlamentets nyoprettede udvalg for Kunstig Intelligens og nyt medlem i Siri Kommissionen
  • Anders Kofod-Petersen, direktør i Alexandra Instituttet og professor i Kunstig Intelligens
  • Sanne Urbak, CSR-direktør i IBM

Moderator:

  • Astrid Haug, digital rådgiver