FN’s verdensmål og standarder

Forretningskontinuitet

DS/EN ISO 22301 - Sikkerhed og robusthed – Ledelsessystemer til forretningskontinuitet – Krav

Køb standarden Læs mere om forretningskontinuitet
Formål med standarden

Standarden stiller krav til ledelsessystemer for forretningskontinuitet – på engelsk "Business continuity management". Formålet med kravene er at gøre en organisation robust i forhold til hændelser, der kan påvirke organisationens formåen til at opretholde normal produktion af ydelser og produkter.

Efter standardens krav skal en organisation afgøre, hvad der kan påvirke dens normale produktion og i hvilket omfang. Og den skal fastlægge, hvad der skal til, for at organisationen kan vende tilbage til normal produktion inden for en acceptabel økonomi- og tidsramme.

En organisation kan være et samfund, en myndighed, en offentlig eller privat virksomhed eller fx en NGO.

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
 • Mål 3: Sundhed og trivsel

 • Delmål 3.d: Alle lande skal styrke deres kapacitet for tidlig varsling, risikoreduktion og håndtering af nationale og globale sundhedsrisici.

 • Mål 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle.

 • Delmål 8.1: Den årlige økonomiske vækst pr. indbygger skal fastholdes i overensstemmelse med nationale forhold

 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

 • Delmål 11.5: Inden 2030 skal antallet af dødsfald og antallet af berørte personer samt reduktion i de direkte økonomiske tab i forhold til det globale bruttonationalprodukt, som følge af katastrofer, reduceres betydeligt.

Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?

Ved at implementere standardens krav kan et samfund, en virksomhed eller en anden organisation sikre sig, at uønskede hændelser ikke får uoverstigelige omkostninger – hverken for virksomheden selv eller for andre i samfundet. Det drejer sig om, at uønskede hændelser får mindst mulig indflydelse på den værdi, der skabes i organisationen til gavn for organisationen selv og samfundet som helhed.

Eksempelvis kan nævnes den nuværende corona situation, som meget få lande og organisationer har beredskab til at håndtere. Det har haft store konsekvenser for mange virksomheder og for mange lande og deres sundhedssystemer – både økonomisk og sundhedsmæssigt. Enkelte lande og virksomheder har haft et beredskab parat mod pandemier, og de har reddet både liv og økonomi ved at anvende de principper, som standarden foreskriver.

Anvendelse af standarden tager højde for alle mulige uønskede hændelser. Det kan være øget konkurrence, interne svigt, stop i leverancekæder, produktionsuheld, kompetencemangler osv. Alt sammen noget, som enhver organisation bør overveje og etablere beredskab omkring, hvis det kan afbøde den indflydelse en ikke-ønsket hændelse kan få.

Effekter af at bruge standarden
 • Organisationer af enhver karakter og størrelse kan ruste sig til at overleve uønskede hændelser og de kan sikre sig, at effekten af uønskede hændelserne bliver mere kortvarig og med mindre tab til følge.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?
 • Organisationen kan med meget større sandsynlighed overleve uønskede hændelser.

 • Organisationen kan opnå en større tillid fra dens interessenter – først og fremmest fra dens kunder, der vil betragte organisationen som en mere sikker og bedre leverandør og samarbejdspartner. Det gælder fx for elselskaber, hvis kunder selvfølgelig ønsker så få strømnedbrud som muligt.

 • En tredje part kan stå på mål for, at organisationen lever op til kravene, hvis den vælger at blive certificeret efter standardens krav, hvilket kan øge tilliden hos organisationens kunder og andre interessenter til den pågældende organisation.

 • Både ejere, ledelse og medarbejdere i organisationen vil følge sig mere sikre i forhold til, hvad der kan ske og konsekvenserne heraf. De kan derfor med større ro koncentrere sig om den normale drift og udvikling af organisationen.

Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …)

Denne standard understøtter

 

Forretningskontinuitet
Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617