Ligestilling og diversitet

DS 5001:2022 Ledelsessystem for ligestilling og diversitet - Krav og vejledning

Formål med standarden

Standard fastlægger krav til et ledelsessystem for ligestilling og diversitet i de tilfælde, hvor en organisation har behov for at

 1. demonstrere sin evne til vedvarende at skabe større ligestilling og diversitet i organisationen
 2. dokumentere at organisationen arbejder systematisk med ligestilling og diversitet
 3. styrke sin troværdighed via transparente indsatser samt dokumentation.

Alle krav i denne standard er generiske og er beregnet til at kunne anvendes af enhver organisation, uanset type eller størrelse, eller hvilke produkter og ydelser den leverer. Omfanget af den dokumenterede information for ledelsessystemet skal afstemmes til organisationens størrelse, kompleksitet, lokationer samt tilpasses de enkelte indsatsområder

Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

 • Delmål 5.1 Alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt skal stoppes

 • Delmål 5.5 Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer

Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?
 • Standarden kan anvendes som et målrettet værktøj til at arbejde systematisk med at fremme ligestilling og diversitet i en organisation eller virksomhed.

Effekter af at bruge standarden
 • fremme ligestilling mellem medarbejdere uanset deres forskellige baggrunde (køn, kønsidentitet, kønsudtryk , kønskarakteristika, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, funktionsnedsættelse eller national, social eller etnisk oprindelse mv.)
 • udvide talentmasse og rekrutteringsgrundlag for organisationen ved øget kønsneutral og inkluderende tilgang
 • øge organisationens tiltrækningskraft for nye og eksisterende medarbejdere
 • styrke organisationens indsats og resultater gennem arbejdet med ligestilling og diversitet uanset udgangspunkt
 • skabe sammenhængskraft på et mangfoldigt arbejdsmarked
 • sikre løbende forbedringer via krav om og mål for indsatser vedrørende diversitet og ligestilling
 • stille redskaber til rådighed, der kan konkretisere og styrke organisationens arbejde inden for disse områder.
Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?
 • Øget diversitet i alle lag af en organisation samt sikring lige muligheder for alle og anvendelse af alle tilgængelige ressourcer.

Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …

Denne standard understøtter

Ligestilling og diversitet
Kontakt

Lise Schmidt Aagesen
Lise Schmidt Aagesen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: laa@ds.dk
T: 39 96 63 28

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617